Zoeken Verstuur
Select your language SaveMii Nederlandse online winkel SaveMii Engelse online winkel SaveMii Duitse online winkel SaveMii Franse online winkel SaveMii Spaanse online winkel

Disclaimer

SAVE Mii - Games & Electronics heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.
 
SAVE Mii - Games & Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
 
SAVE Mii - Games & Electronics garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze website kan op ieder door SAVE Mii - Games & Electronics gewenst moment worden gewijzigd.
 
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor SAVE Mii - Games & Electronics op geen enkele wijze verantwoordelijk is.
 
SAVE Mii - Games & Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat SAVE Mii - Games & Electronics de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere en meer informatie.
 
Het softwarematig aanpassen van uw systeem of product is in Nederland geen illegale handeling. Er wordt geen gepatenteerde software aangepast en er wordt ook op geen enkele andere manier inbreuk op patenten gemaakt.
 
Het is in Nederland volgens de auteurswet artikel 32a, verboden om kopieŽn van software en of games in bezit te hebben waarvan het origineel of een licentie daarvan niet in bezit is. Het doel van het softwarematig aanpassen is dan ook om backup's te kunnen spelen of te maken van het origineel welke of waarvan de licentie uw bezit is en het kunnen installeren van homebrew software. Door uw systeem softwarematig aan te laten passen bij SAVE Mii - Games & Electronics verklaart u geen spellen of software te zullen gebruiken waarvan het origineel of licentie niet in uw bezit is.
 
SAVE Mii - Games & Electronics is op geen enkele manier aansprakelijk indien toch kopieŽn worden gebruikt waarvan het origineel of licentie niet in uw bezit is. Als er op deze website over backup wordt gesproken wordt daarmee gerefereerd aan een backup waarvan het originele exemplaar of licentie in bezit is.
 
Laatst gewijzigd op: Zeist, 21 oktober 2010
Algemene voorwaarden|Disclaimer|Privacy statement